Storingen T-Mobile

Heeft u een probleem met het T-Mobile netwerk? Zet dan eerst uw mobiele telefoon uit en aan. Uw mobiele telefoon zal dan opnieuw een verbinding maken met het T-Mobile netwerk. Ervaart u nog steeds problemen? controleer dan of er storingen zijn in uw postcodegebied: